Hur du spelar Pokémon TCG, på svenska! Del 2 av 3: Spelet.

Följande guide utgår från den spelmatta, som visar hur man spelar Pokémon TCG och som följer med Temalekar (Theme Deck) tillsammans med ett mynt (Flip Coin) och skademarkörer (Damage Counters).

Vi har satt viktiga engelska ord inom parantes efter det svenska ordet. Om ni tycker att vi har använt fel svenskt ord, så kommentera och förklara varför, så har vi möjlighet att byta.

You gotta catch ‘em all!

Hur du vinner!

Spelet går ut på att slå ut motståndaren och det kan göras på 3 sätt:

1. Du lyckas ta alla dina priskort (Prize Cards).

2. Du lyckas slå ut din motståndares alla Pokémon i spel.

3. Motståndarens lek (Deck) har inga kort kvar när hen börjar sin tur.

Du som spelar Pokémon TCG brukar kallas för tränare (Trainer), genom att det är det som är huvudtemat i filmerna om Pokémon och du har nu möjlighet att bli Mästare (Master) genom att utveckla din kunskap om Pokémonfigurerna och dina taktiska förmågor!

Hur man startar en match!

1. Skaka hand med motståndaren.

2. Singla slant. Den som vinner bestämmer vem som ska börja. Du kan också använda en tärning och då brukar man ha jämna siffror som huvud (Head) och udda siffror som baksida (Tail).

3. Blanda din lek och låt motståndaren kupera leken (alltså dela den på mitten och lägga den undre högen över den övre högen.) Dra sedan de 7 övre korten till din hand.

4. Kolla om du har några Basic Pokémon på handen. Om du inte har det så visa din hand för motståndaren och blanda sedan in handen i din lek igen och dra 7 nya kort. Gör detta tills du har minst en Basic Pokémon på handen. Varje gång du gör detta, så får motståndaren dra ett extra kort till sin hand!

5. Lägg en av dina Basic Pokémon med framsidan ner på den Aktiva Platsen (Active Spot). Detta är den Pokémon som du börjar att spela med mot din motståndare.

6. Lägg sedan högst 5 stycken Basic Pokémon på din Bänk (Bench) med framsidan ner.

7. Ta de 6 översta korten från din lek (Deck) och lägg dessa med framsidan ner som dina Pris kort (Prize Card).

8. Båda spelarna vänder sedan samtidigt sina Aktiva Pokémon (den Pokémon som ligger på den Aktiva Platsen (Active Spot) och spelet kan börja!

 

Tur Handlingar (Turn Actions)

Nu kommer vi in på själva spelet, så här följer vad man gör under sin tur:

1. Dra ett kort (Draw a card)

Starta din tur genom att dra ett kort från din lek. Har du inga kort kvar så har din motståndare vunnit!).

2. Gör sedan något av följande i vilken ordning du vill:

A. Spela ett Basic Pokémon från din hand till din Bänk (Bench). Du får spela ut hur många du vill under din tur, men du får bara ha 5 stycken samtidigt på din Bänk. Detta kallas av vissa för att ”Bänka en Pokémon”.

B. Utveckla (Evolve) en Pokémon (så många du vill).

Om du har ett kort som säger ”Evolves from ?” och ? är namnet på en Pokémon som du har i spel i början på din tur, så får du lägga ut det kortet på Pokémon-kortet i spel. Detta kallas för att utveckla (evolving) en Pokémon. Du får utveckla en Basic Pokémon till en Steg 1-pokémon och en Steg 1-pokémon till en Steg 2-pokémon. När den utvecklas behåller den sina kort och även skademarkeringar, men den kan inte längre använda de attacker och förmågor (Abilities) som fanns på det kortet som den utvecklades ifrån. Däremot försvinner eventuella Speciella Tillstånd (Special Conditions) som den har haft. Se stycke 4 Speciella Tillstånd längst ner på sidan för mer information!

Du får inte utveckla en Pokémon på din första tur i spelet och du får inte heller utveckla en Pokémon under sin första tur i spel. När Pokémonen har utvecklats räknas det som om den är ny i spel. Det betyder att du bara får utveckla din Pokémon när den redan ligger ute i spel, när det blir din tur igen och du får inte utveckla en Pokémon två gånger under samma tur.

C. Fäst (attach) en energi på din Pokémon (endast en gång per tur).

Lägg en energi under din aktiva Pokémon eller under någon av dina Pokémon på Bänken. Du får bara lägg ut ett energikort under din tur.

D. Spela Tränar Kort (Trainer Card).

När du spelar ett Tränar Kort så följer du instruktionerna på kortet och tänker på reglerna som står längst ner på kortet och kaster det sedan i din Kasthög. Du får spela så många Item (Föremål)- kort du vill. Supporter-kort däremot får du bara spela en per gång och Stadium-kort stannar ute i spel. Stadium-kort stannar i spel tills ett nytt Stadium-kort spelas ut och du får bara spela ett Stadium-kort per tur.

E. Retterera (Retreat) din aktiva Pokémon (en gång per tur).

Du får byta din Aktiva (Active) Pokémon med en av dina Pokémon som finns på Bänken en gång per tur. Om du gör det så måste du ta bort det antal energier från din Aktiva Pokémon som står längst ner på Pokémon-kortet bredvid ”retreat” i form av energisymboler. Finns det ingen energisymbol så kostar det inget att retterera. Pokémonen som du har rettererat behåller sina skador och sina övriga kort. En Pokémon som Sover (Asleep) eller är Paralyserad (Paralyzed) kan inte retterera. Övriga Speciella Tillstånd (Special Conditions) försvinner och andra effekter från en attack. Din nya Aktiva Pokémon kan du anfalla med och det vill du oftast gärna!

F. Använd Förmågor (Abilities), så många du vill.

Vissa Pokémon har speciella förmågor (Står under ”Abilities” som du hittar mitt på kortet.) som de kan använda. Varje förmåga skiljer sig åt, så läs noggrant! Tala sedan om för din motståndare vilken Abilitie du använder. Förmågan är ingen attack, så du får fortfarande attackera när du har använt en förmåga. Du får använda Abilities från både din Aktiva Pokémon och från dina Pokémon på Bänken.

3. Attackera och avsluta din tur.

Innan du attackerar så var säker på att du har gjort allt du ville göra i steg 2, för efter attacken är din tur slut och det blir motståndarens tur. Under första turen i spelet så avslutas turen före attacken. Sedan får varje spelare attackera som vanligt, så tänk noga igenom om du ska börja eller spela som nummer två om du har vunnit slantsinglingen i början av spelet!

Då kommer vi till själva attacken!

A. Kolla vilka och hur många energier du har på din Aktiva Pokénon. Du måsta ha tillräckling många och energier av rätt sort för att kunna genomföra attacken. Vissa Pokémon har ingen attackostnad. När du har kommit fram till vilken attack du kan göra, tala du om vilken attack du kommer att använda för motståndaren.

B. Kolla Svagheter (Weekness) och Motstånd (Resistence) på motståndarens Pokémon.

Nere i vänstra hörnet står det ”weeknes” och ”resistence” på alla Pokémon och nedanför det ett antal energisymboler. Under ”weekness” står det oftast en energisymbol följt av ett x och en 2 :a. Detta betyder att om Pokémonen har svaghet mot den anfallande Pokémonens energityp, så dubblas skademängden. 10 i skada blir 20 tex. Under ”resistence” finns det oftast en energisymbol följt av -20. Detta betyder att skadan från anfallet blir 20 mindre, om den anfallande Pokémon är av den energitypen. Det betyder tex att ett anfall som ska ge 20 bli 0! På Bänkade Pokémon som anfalls ska Weekness och Resistence inte räknas med!

C. Lägg skademarkeringar på motståndarens Pokémon.

När du attackerar så lägger du en skademarkör på motståndarens Pokémon för varje 10 i skada. Ofta använder man en eller flera tärningar i stället, som man lägger på Pokémonen, med de antal prickar per 10 i skada, uppåt som Pokémonen har skador.

Din attack är nu klar så kolla om någon Pokémon blev utslagen (Knocked Out) av attacken. En attack kan påverka fler Pokémon och även den attackerande Pokémonen! En Pokémon är utslagen om skadorna överstiger Pokémonens HP (summan uppe i högra hörnet). Om någon Pokémon har blivit utslagen, så läggs den i kasthögen (Discard Pile). Motsåndaren till den utslagna Pokèmonen får ta ett av sina Priskort (Prize Cards). Den som har fått en Pokémon utslagen väljer en ny Pokémon från Bänken och lägger fram som Aktiv Pokémon. Kan motståndaren inte flytta fram någon ny Pokémon från Bänken så har man vunnit! Du har också vunnit om du tar ditt sista Priskort!

D. Din tur avslutas.

4. Mellan turerna (Between Turns Step).

Innan turen övergår till motståndaren, så ska de Speciella Tillstånden (Special Conditions) tas om hand i följande ordning:

1. Förgiftad (Poisoned)

2. Brännskadad (Burned)

3. Sover (Asleep)

4. Paralyserad (Paralyced)

Sedan ska effekterna av eventuella Förmågor (Abilities) klaras av och även sådant som kan stå på andra kort som ska hända mellan turer (Between Turns Step). När båda spelarna har avklarat detta kollar ni om någon Pokémon har slagits ut och sedan fortsätter turen över till motståndaren.

Mer om de olika tillstånden i hur man spelar Pokémon, kan du läsa om på nästa blogg! Klicka här!

Hur du spelar Pokémon TCG, på svenska! Del 1 av 3: Korten.
Hur du spelar Pokémon TCG, på svenska! Del 2 av 3: Spelet.
Hur du spelar Pokémon TCG, på svenska! Del 3 av 3: Speciella Tillsstånd.

För fullständiga regler på engelska gå till www.pokemon.com/tcgrules

You gotta catch ‘em all!

Ash visar dig hur du spelar Pokémon
Ash visar dig hur du spelar Pokémon!

En kommentar på “Hur du spelar Pokémon TCG, på svenska! Del 2 av 3: Spelet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *